Ad Tropicana

 

DE MEI-VALLEI Praslin (Seychelles) Mensen hebben altijd minder moeite gehad zich een voorstelling te maken van de hel dan van de hemel. Kwellingen en ongenoegen zijn voor ons helaas vertrouwde zaken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat toen men de mei-vallei ontdekte, dacht het aardse paradijs, de Hof van Eden gevonden te hebben. De mei-vallei is een ontzagwekkende kathedraal van science-fictionachtige vegetatie zowel van afmetingen als van strukturen. Van de heuveltoppen gezien is de vallei bedekt door een gigantisch dak van groene waaiers. Het gefilterde licht veroorzaakt een blonde schemering. hier en daar onderbroken door een lichtstraal waar het dak van bladeren de zon doorlaat. De gewatteerde stilte en de zware geuren hebben op de bezoeker een onontkoombare uitwerking. Alles wat zich buiten de vallei afspeelt lijkt plotseling zinloos en moeilijk bereikbaar voor de herinnering; technologie, industrialisatie, comfort en carriere worden holle begrippen. Tegenover het majestueuze geweld van deze vegetatie is alleen maar serene berusting mogelijk en het besef weer opgenomen te zijn in de schoot van moeder Natuur.

 

Jean-Paul Vroom